ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.

Δρομολόγια

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 18-10-2018

 


ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 18 / 10 / 2018

35 52
• Κατερίνη 6.45 ΕΞΟΔΟΣ ΓΡΙΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Κ. ΥΓΕΙΑΣ
• ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ Ν.Πόρροι από Ν.Πόρρους 7.30 θα πάρει μαθητές,
• και επιβάτες για Γυμνάσιο Πλατα-μώνα και Λύκειο Λεπτοκαρυάς.(θα πάρει και τις στάσεις από γήπεδο Πλαταμώνα,Πέτρο,ΜΑΞΙΜ κα Κάστρο). Μετά από Λεπτοκαρυά (από γραμμές Πλαταμώνος για Πόρρους )για Πόρρους. Από Πόρρους ώρα 8.30 Επιβάτες ( και μαθη΄τες δωρεάν λόγω εξετάσεων ) μετά μέσα Πλαταμώνα, μετά Σκοτίνα επιβάτες, μέσα Λεπτοκαρυά Επιβάτες για Κέντρο Υγείας Λιτοχώρου Κατερίνη
• Κατερίνη ώρα 12.30 Μακρύγιαλο (αν έχει μαθητές στο Μακρύγιαλο θα τους πάρει) Π. Ελευθεροχώρι Μεθώνη Αγαθούπολη Αιγίνιο 66 ΧΛΜ από νέα οδό Θεσσαλονίκη.
• Θεσσαλονίκη νέα οδό 15.00 Αιγίνιο Μεθώνη Αγαθούπολη Π. Ελευθεροχώρι Μακρύγιαλο από πλατεία Σφενδάμης Γυμνάσιο Αλωνίων Δ/ση Κίτρους (((Το λεωφορείο θα πηγαίνει στα παραπάνω χωρια ΜΟΝΟ αν έχει επιβάτες από ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) Κατε-ρίνη

39
• Κατερίνη Ελατοχώρι 6.20 Από Ελατοχώρι θα πάρει μαθητές και επιβάτες για Κατερίνη και για Κάτω Μηλιά. Τους μαθητές της Κάτω Μηλιάς θα τους δώσει στο Λεωφορείο που θα περιμένει στη Ρητίνη μετά Κατερίνη γήπεδο.
• Κατερίνη Κορινός 9.00 -12.00
• Κατερίνη Ελατοχώρι 13.40 ( μαθη-τές από γυμνάσιο Ρητίνης ώρα 14.20 για Ελατοχώρι). Επιστροφή Κατερίνη.

49
● Κατερίνη .. ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΠΟ ΑΕ-ΡΟΓΕΦΥΡΑ ΒΑΡΙΚΟΥ .. μέσα στη Λεπτοκαρυά μαθητή από Παντελεήμο-να μετά μέσα στο Κάστρο μαθητές 6.45 Από Κάστρο ΠΡΟΣΟΧΗ θα φύγει 7.20 ΟΧΙ ΝΩΡΙΤΕΡΑ μετά Γυμνάσιο Πλαταμώνα μέσα Πλαταμώνα. Από Πλαταμώνα 7.30 μαθητές επιβάτες από Δ/ση ΜΑΞΙΜ Λεπτοκαρυά
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ για ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ Της ΣΚΟΤΙΝΑΣ ΤΩΝ 7.10 ΜΕΤΑ
• Αμέσως Λιτόχωρο. Θα φορτώσει από τα σκαλοπάτια ώρα 8.25 αγκαζέ μαθητές 2ου δημοτικού Λιτοχώρου για Λείβηθρα. Θα περιμένει και θα τους ε-πιστρέψει. ΜΕΤΑ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ
ώρα 13.20 μαθητές για Σκοτίνα Π.Σκοτίνας. Επιστροφή 14.05 από γυ-μνάσιο και Λύκειο Λεπτοκαρυάς για Σκοτίνα Παραλία Σκοτίνας. Επιστροφή Κατερίνη
50
• Κατερίνη Λεπτοκαρυά 6.55. Από Λεπτοκαρυά ώρα 7.25 μαθητές επι-βάτες γήπεδο Πρακτορείο.
• Κατερίνη 8.15 από Πρακτορείο θα πάρει μαθητές για Ν. Κεραμίδι
• Κατερίνη Θεσ/νίκη 11.30
Θεσ/νίκη Κατερίνη 12.45
• Κατερίνη 13.35 Γυμνάσιο και Λύ-κειο Κορινού θα πάρει ώρα 13.50 μαθητές Σεβαστή Κούκο τελευταία στάση Κούκου ΠΑΛΙΟΣΤΑΝΗ( ΠΛΑΤΕΙΑ) Κατερίνη
• Κατερίνη Κορινός 15.00


51 21

• Κατερίνη Ρυάκια 6.45 επιστροφή μέσα από Τρίλοφο ( και μαθητές μετά από τον Τρίλοφο ΠΡΙΝ από Γανόχωρα ) Κατερίνη
• Κατερίνη ώρα 8.10 6ο Νηπιαγωγείο. Από 6ο Νηπιαγωγείο 8.20 θα πάρει αγκαζέ μαθητές για Άνω Μηλιά. Θα περιμένει και θα τους επιστρέψει.
• Κατερίνη Λεπτοκαρυά 13.40.Από Λύκειο Λεπτοκαρυάς ώρα 14.05 μαθητές για Πλαταμώνα. Επιστροφή Κατερίνη.

52 35

ΑΝΑΠΑΥΣΗ

53
• Κατερίνη Νέοι Πόρροι 6.00 μαθη-τές και επιβάτες από Νέους Πόρρους 6.40 ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΣΤΑΣΗ (ΚΑΒΑ) μετά μέσα απο Πλαταμώνα Πέτρο ΜΑΞΙΜ μαθητές μέσα στο Κάστρο Σκοτίνα Λεπτοκαρυά Κατερίνη.ΓΗΠΕΔΟ ( ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΓΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 6.55 )
• Κατερίνη Θεσ/νίκη 8.30-12.30
• Θεσ/νίκη Κατερίνη 9.45-13.45
_________________________________________________________________________
54

• Κατερίνη 7.15 Μεθώνη
• από Μεθώνη 7.40 Αγαθ. Καταχά (ΣΥΝΟΔΟΣ) ΜΑΘΗΤΕΣ για Δημοτικό σχολείο Αιγινίου. Θα περιμένει στο Αιγίνιο
• ώρα 13.15 από Δημοτικό σχολείο Αιγινίου για Μεγ. Γέφυρα Παληάμπελα Λιβάδι μετά Αιγίνιο
• Ώρα 16.00 από δημοτικό Αιγινίου μαθητές για Καταχά Αγαθούπολη Με-θώνη. Επιστροφή Κατερίνη

55
• Κατερίνη ΚΑΣΤΑΝΙΑ Κολινδρός 5.50 μαθητές επιβάτες
• Στις 6.45 αναχώρηση από τον Κολινδρό θα πάρει μαθητές και επιβάτες από Κολινδρό Παλιάμπελα Μ. Γέφυρα(θα γυρίσει από τυροκομείο) Μ. Γέφυρα μαθητές επιβάτες και για Αιγίνιο και για Κατερίνη, Αιγίνιο ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΧΑ Αγαθ.Μεθ. Παλιό Ελευθεροχώρι Μακρύγιαλο Ν.Ο μαθητές επιβάτες Κατερίνη γήπεδο
• Εφεδρικό 8.15-12.30
• Κατερίνη 13.00 ΕΞΟΔΟΣ ΓΡΙΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Κ. ΥΓΕΙΑΣ (εάν έχει επιβάτες πάει από την κάτω πλευρά της Γρίτσας) Λεπτοκαρυά ( εάν έχει και μαθητές από Λύκειο Λεπτοκαρυάς για Κάστρο Πλαταμώνα Πόρρους ) Πλα-ταμώνα και από Γυμνάσιο Πλαταμώνα για Ν.Πόρρους Ν.Πόρροι Πλαταμώνα από Γυμνάσιο μαθητές για ΜΕΣΑ Κάστρο μετά Λεπτοκαρυά Κατερίνη

 

 

 

 


56

Μερική Απασχόληση
Με εφεδρικό οδηγό
• (ΣΥΝΟΔΟΣ)
• Κατερίνη 6.45 Σφενδάμη. Από Σφενδάμη 7.10 τελευταία στάση επιβάτες μαθητές για Γυμνάσιο Αλωνίων. Μετά στο Γυμνάσιο Αλωνίων θα αφήσει τους μαθητές και για Κατερίνη να τους πάρει το λεωφορείο της Παλιόστανης των 6.30.
• Αμέσως μετά (ΣΥΝΟΔΟ)τελευταία στάση Κίτρος Καβακλί και από 1η στάση γήπεδο και στάση Δημαρχείου ΠΡΟΣΟΧΗ 7.50 για Δημοτ.σχολείο Κίτρους και Δη-μοτ.σχολείο Αλωνίων .Μετά από τέρμα Αλωνίων μαθητ.Δημοτικού για Δημοτικό σχολείο Κίτρους ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ Κατερίνη.
• Με κανονικό οδηγό
• Κατερίνη Ελασσόνα 13.00 από Γυμνάσιο Κ. Μηλιάς μαθητές για Φωτεινά Αγ. Δημήτριο.
• Ελασσόνα Κατερίνη 15.30
• Κατερίνη Κορινός 18.00
• Κατερίνη 19.00 ΕΞΟΔΟΣ ΓΡΙΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Κ. ΥΓΕΙΑΣ (εάν έχει επιβάτες πάει από την κάτω πλευρά της Γρίτσας) Λεπτοκαρυά Σκοτίνα Πλαταμώνα Ν. Πόρροι.
• Ν. Πόρροι από γραμμές Πλαταμώνα Λεπτοκαρυά ΜΕΣΩ ΓΡΙΤΣΑΣ – ΒΑΡΙΚΟ Κατερίνη
1
● Κατερίνη Παραλία Σκοτίνας 7.10 Από Παραλία Σκοτίνας ώρα 7.45 Σκο-τίνα θα πάρει επιβάτες και μαθητές για Λεπτοκαρυά.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΗΣ ΛΕΠΤΟΚΑ-ΡΥΑΣ ΤΩΝ 6.45 ΓΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ.
Κατερίνη Θεσ/νίκη 9.30-12.00
Θεσ/νίκη Κατερίνη 10.45-13.15
Κατερίνη Λιτόχωρο 14.30
Λιτόχωρο Κατερίνη 15.00
2
Μερική απασχόληση
Με εφεδρικό οδηγό
• Κατερίνη Μηλιάδι Μοσχοπόταμος 6.35 θα πάρει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ όλους τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου από Λαγόραχη για Κατερίνη.
Με κανονικό οδηγό
• Κατερίνη γήπεδο 14.00. ΠΡΟ-ΣΟΧΗ από το γήπεδο αναχώρηση 14.15.ΟΧΙ ΝΩΡΙΤΕΡΑ.
• Κατερίνη 14.30 επιβάτες Λεπτοκα-ρυά Σκοτίνα, Κάστρο Πλαταμώνα Ν. Πόρροι. Θα περιμένει και από Ν. Πόρρους ώρα 17.00 Πλαταμώνα Σκοτίνα Λεπτοκαρυά Κατερίνη.
• Κατερίνη Θεσ/νίκη 19.15
• Θεσ/νίκη Κατερίνη 20.15
• Κατερίνη γήπεδο. Από γήπεδο ώρα 22.10 μετά και από Στάση Γυμνασίου και Λυκείου Εσπερινού θα πάρει μαθητές για Λιτόχωρο Λεπτοκαρυά. Επιστροφή Κατερίνη

 

 

 

 

3 34

• Μερική Απασχόληση
• Με εφεδρικό οδηγό
• (ΣΥΝΟΔΟΣ)
• Κατερίνη Μοσχοπόταμος 6.55 από Μοσχοπόταμος 7.30 και Λαγόραχη 7.35 θα πάρει μαθητές και επιβάτες και μαθητές Δημοτικού σχολείου για 16ο Δημοτικό σχολείο Κατερίνης και από Αρωνά ώρα 7.50 θα πάρει μαθητές Νηπιαγωγείου για Νηπιαγωγείο Ν. Κεραμιδίου μετά Κατερίνη 16ο Δημοτικό Σχολείο και μετά Πρακτορείο.
• Με κανονικό οδηγό
• Κατερίνη Θεσ/νίκη 14.30-19.45
• Θεσ/νίκη Κατερίνη 15.45-20.45
• Κατερίνη Λόφο Ράχη 18.00
• Κατερίνη Λιτόχωρο 21.35

4 9
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

5
• Κατερίνη Λιτόχωρο 6.45 -10.05
• ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΔΟ των 6.45 ΠΑΙΡΝΕΙ ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΙ θα περνάει ΑΠΌ από αερογέφυρα ΒΑΡΙΚΟΥ
• Κατερίνη Θεσ/νίκη 8.00-11.00
• Θεσ/νίκη Κατερίνη 9.15-12.15
• Μερική Απασχόληση
• Με κανονικό οδηγό
• Κατερίνη Θεσ/νίκη 13.30
• Θεσ/νίκη Κατερίνη 14.45
6 25
• Κατερίνη Ράχη 6.40 (όχι μαθητές από Μοσχοχώρι) από Ράχη ώρα 7.10 μαθητές . και από ΛΟΦΟ για γυμνάσιο και Λύκειο Κάτω Μηλιάς μετά Καρυές(ΣΥΝΟΔΟ)και Μεσαία Μηλιά για Δημοτικό σχολείο Κ. Μηλιάς από Κ. Μηλιά τελευταία στάση Κ. Μηλιάς ώρα 8.10 μετά Ράχη Λόφος( από Ράχη ώρα 8.30) επιβάτες για Κατερίνη
• Κατερίνη Κ. Μηλιά 12.40 τελευταία στάση κάτω Μηλιάς από Κατερίνη θα πάρει και επιβάτες για Κάτω Μηλιά. Από Δημοτικό Κ. Μηλιάς 13.15 μαθητές (ΣΥΝΟΔΟΣ) για Καρυές Μες. Μηλιά Στις 13.15 θα πάρει πρώτα μαθητές Δημοτικού Σχολείου και μετά ΑΜΕΣΩΣ Γυμνάσιο και Λύκειο Κ. Μηλιάς ώρα 13.25 μαθητές μαζί με του Δημοτικού για Καρυές Μες. Μηλιά επιστροφή Κατε-ρίνη
• Κατερίνη Μοσχοπόταμος Μηλιάδι 14.30
7 27

• ΘΑ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ 6
• Κατερίνη Θεσ/νίκη 15.30
• Θεσ/νίκη Κατερίνη 16.45
• Κατερίνη Θεσ/νίκη 18.30
• Θεσ/νίκη Κατερίνη 19.45
• Κατερίνη γήπεδο. Από γήπεδο ώρα 22.10 μετά και από Στάση Γυμνα-σίου και Λυκείου Εσπερινού θα πάρει μαθητές για ΜΕΣΑ Τραπε-ζούντα Κορινό Κίτρος Μα-κρύγιαλο. Επιστροφή Κατερίνη

 

 

 

 

 

 

8
Μερική απασχόληση
Με εφεδρικό οδηγό
• Κατερίνη Έλαφος 6.45 Από το Πρακτορείο θα πάρει και μαθητές από το δρομολόγιο των Καταλωνίων
• Για γήπεδο και
• Ώρα 8.00 αναχώρηση για γήπεδο.
Με κανονικό οδηγό
• Κατερίνη Ελατοχώρι 14.30 Επι-στροφή Κατερίνη.
• Κατερίνη Κορινός 17.00
• Κατερίνη Ελατοχώρι 19.45 και αν έχει επιβάτες μέχρι την πρώτη στάση Κάτω Μηλιάς Επιστροφή Κατερίνη.
• Κατερίνη Κορινός 21.30

10
• (ΣΥΝΟΔΟΣ)
• Κατερίνη 7.20 Εξοχή από Εξοχή ώρα 7.40 για Έλαφο από Έλαφο 7.50 μαθητές για Εξοχή μετά Τόξο Καταλώνια επιβάτες Εξοχή Κατερίνη
• (ΣΥΝΟΔΟΣ)
• Κατερίνη 12.20 Αλώνια Από Γυμνάσιο Αλωνίων ώρα 12.45 μαθητές για Κίτρος μετά ΣΥΝΟΔΟ Κίτρος Από Νηπιαγωγείο Κίτρους μπροστά από γήπεδο ποδοσφαίρου και από Δημοτικό ώρα 13.20 μαθητές για Αλώνια.. μετά από Αλώνια μαθητές για Κίτρος
• Μετά αμέσως Κορινό. Από Λύκειο Κορινού θα πάρει ώρα 13.45 μαθητές για ΚΤΕΟ ΚΟΡΙΝΟΥ Κίτρος ΜΕΣΑ ΑΛΏΝΙΑ Σφενδάμη ΑΛΥΚΕΣ επιστροφή
• Από Κίτρος ώρα 16.00 μαθητές για Αλώνια Κίτρος Κατερίνη.
11
• Κατερίνη ώρα 6.15 Δ/ση Κίτρους από γυμνάσιο Αλωνίων δεξιά πλατεία Σφενδάμης Μακρύγιαλο Π. Ελευθερο-χώρι Μεθώνη Αγαθούπολη Αιγίνιο 66 ΧΛΜ από νέα οδό Θεσσαλονίκη.
• Θεσσαλονίκη νέα οδό 8.30 ΥΠΟ-ΧΡΕΩΤΙΚΑ Αιγίνιο Μεθώνη Αγαθούπολη Π. Ελευθεροχώρι Μακρύγιαλο από πλατεία Σφενδάμης Γυμνάσιο Αλωνίων Δ/ση ΚΙΤΡΟΥΣ ( Το λεωφορείο θα πηγαίνει Σφενδάμη Αλώνια Κίτρος ΜΟΝΟ αν έχει επιβάτες από ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)Κατερίνη.
• Εφεδρικό 10.00-11.00
• Κατερίνη - Γυμνάσιο Αλωνίων 12.20 θα περιμένει να σχολάσουν οι μαθητές ώρα 12.45 για Σφενδάμη μετά Αλώναι τελευταία στάση Αλωνίων Παληόστανη Μ. Μηλιά Κίτρος Κατερίνη.
• Κατερίνη Καταλώνια 14.30

12
• Κατερίνη 6.45 Ρητίνη μαθητές επιβάτες, θα περιμένει και του Ελατοχωρίου θα πάρει τους μαθητές για Κάτω Μηλιά . Μετά θα περιμένει στην Κάτω Μηλιά και από γυμνάσιο και Λύκειο Κάτω Μηλιάς 13.20 μαθητές και επιβάτες για Βρύα Ρητίνη Ελατοχώρι. Επιστροφή Κατερίνη.

 

 

 

 

 

 


13
• Κατερίνη Αλεξάνδρεια 7.00 να παίρνει και μαθητές.
• Αλεξάνδρεια Κατερίνη 8.05 Θα συ-ναντηθεί στο γήπεδο Αιγινίου με το Λεωφορείο των 6.35 του Λιβαδίου και θα πάρει επιβάτες για Κατερίνη ΜΕΤΑ θα συναντηθεί στην Αγαθούπολη με το λεωφορείο του Κολινδρού να πάρει Επιβάτες για Κατερίνη μετά Μεθώνη Π. Ελευθεροχώρι μέσα Μακρύγιαλο Ν. Ο. Κατερίνη. ( ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙ-ΒΑΤΕΣ ΓΙΑ Δ/ΣΗ ΚΙΤΡΟΥΣ ή ΚΟΡΙΝΟΥ και από στάση Αστυνομία ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΟΔΟ )
• Κατερίνη 9.30 Μακρύγιαλο Με-θώνη Αγαθούπολη Αιγίνιο 66 ΧΛΜ από νέα οδό Θεσσαλονίκη.
• Θεσ/νίκη 13.00 Αγαθούπολη Μεθώ-νη Καταχά Αιγίνιο(από το Αιγίνιο θα φύγει 13.50 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα περι-μένει του Λιβαδίου των 13.10 και από Αιγίνιο θα παίρνει και μαθητές και για 66χλμ.και για Παλιάμπελα Κολινδρό) Παλιάμπελα Κολινδρό Πρακτορείο. Από Κολινδρό 15.00 επιβάτες και μαθητές για Καστανιά Ρυάκια Κατερίνη (από Κολινδρό θα παίρνει και παιδιά 2ου Δημ. σχολείου για Καστανιά Ρυάκια)
14 46
• ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
• Εφεδρικό 15.00-17.30
• Kατερίνη Θεσ/νίκη 17.30-21.30
• Θεσ/νίκη Κατερίνη 18.45-22.30
• Κατερίνη Κορινός 20.00


15
• Μερική απασχόληση
• Με εφεδρικό οδηγό
• Εφεδρικό 6.30-9.30
• Με κανονικό οδηγό
• Κατερίνη Κ.Μηλιά Αγ.Δημήτριος 14.30
• Κατερίνη Θεσ/νίκη 16.30 – 20.30
• Θεσ/νίκη Κατερίνη 17.45- 21.30
16
Μερική απασχόληση
Με εφεδρικό οδηγό
• Κατερίνη 6.40 ΠΑΛΙΟΣΤΑΝΗ (ΠΛΑΤΕΙΑ) Κούκος τελευταία στάση Κούκου Σεβαστή θα πάρει μαθητές γυμνασίου και Λυκείου Κορινού ΠΡΟΣΟΧΗ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ. ΜΕΤΑ ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΕΙ με το λεωφορείο της Τραπεζούντας στο μύλο τα δυο λεωφορεία μαζί μαθητές και επιβάτες ώρα 7.30 για Κατερίνη.
Με κανονικό οδηγό
Κατερίνη Κορινός 14.30
Κατερίνη Ελασσόνα 15.30
Ελασσόνα Κατερίνη 17.30
Κατερίνη Αλεξάνδρεια 20.00
Αλεξάνδρεια 21.00 Αιγίνιο Αγαθούπολη Μεθώνη Π. Ελευθεροχώρι μέσα Μακρύγιαλο Ν.Ο. Κατερίνη. ( ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΓΙΑ Δ/ΣΗ ΚΙΤΡΟΥΣ ή ΚΟΡΙΝΟΥ και από στάση Αστυνομία ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΟΔΟ )

 

 

 

 

 

 

 


17
• Μερική απασχόληση
• Με εφεδρικό οδηγό
• Κατερίνη 6.35 από Δ/ση Αλυκών, Αλυκές θα πάρει μαθητή μετά από Δ/ΣΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΣΦΕΝΔΑΜΗ ΠΛΑΤΕΙΑ Σφενδάμης, μετά ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΛΩΝΙΑ Κίτρος ΝΕΚΡΟ-ΤΑΦΕΙΑ ΚΤΕΟ ΚΟΡΙΝΟΥ μαθητές για Λύκειο Κορινού ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΟ-ΧΗ ΑΜΕΣΩΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ θα πάρει μαθητές για Δημοτικό Κορινού,
• ώρα 7.50 από Τραπεζούντα θα πά-ρει μαθητές για Δημοτικό Κορινού, ΜΕΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚο δρόμο ΑΓΙΑΝΝΗ και από την 2η στάση στο Σ. Μάρκετ Δόμνα και όχι από τον κάτω δρόμο θα πάρει μαθητές για ΔΗΜΟΤΙΚΌ Κορινού. Επιστροφή Κατερίνη.
• Με κανονικό οδηγό
• Κατερίνη γήπεδο 14.00. ΠΡΟ-ΣΟΧΗ από το γήπεδο αναχώρηση 14.15.ΟΧΙ ΝΩΡΙΤΕΡΑ.
• Κατερίνη 14.30 Δ/ση Αλυκών Μα-κρύγιαλο Ελευθεροχώρι Μεθώνη Αγα-θούπολη ΚΑΤΑΧΑ Αιγίνιο Μ. Γέφυ-ρα ΚΟΛΙΝΔΡΟ Μετά
• Από Δημοτικό σχολείο Αιγινίου θα πάρει μαθητές ώρα 16.00 για Μ. Γέφυρα Παλιάμπελα ΛΙΒΑΔΙ επιστροφή Κατερίνη.
• Κατερίνη ώρα 18.00 Μακρύγιαλο Π. Ελευθεροχώρι Μεθώνη Αγαθούπολη Αιγίνιο 66 ΧΛΜ από νέα οδό Θεσσαλονίκη.
• Θεσ/νίκη 20.00 Αγαθούπολη Μεθώ-νη Καταχά Αιγίνιο Παλιάμπελα Κολινδρό. (ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ μέχρι ΚΑΣΤΑΝΙΑ). Κολινδρό Παλιάμπελα ΑΙΓΙΝΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Αγαθούπουλη Ν.Ο. Κατερίνη.

18 32
• Κατερίνη Κίτρος 7.10 μαθητές για Γυμνάσιο Αλωνίων.
• Από Αλώνια Κούκο ΠΡΟΣΟΧΗ θα πάρει μαθητές Δημοτικού Σχο-λείου και από Κούκο Σεβαστή. Θα αφήσει πρώτα τους μαθητές στο παλιό Δημοτικό Κορινού στην εκκλησία, μετά θα αφησει στο Νηπιαγωγείο και μετά τους υπόλοιπους στο νέο Δημοτικό.
• Επιστροφή μετά από τελευταία στά-ση Κορινού αναχώρηση ώρα 8.15 επιβάτες Κορινό – Κατερίνη.
• Εφεδρικό 9.00-10.00
• Κατερίνη ( ΣΥΝΟΔΟΣ) 12.40 Ν. Κεραμίδι. Από Ν. Κεραμίδι ώρα 12.50 θα πάρει μαθητές νηπιαγω-γείου για Αρωνά. Επιστροφή Γανόχωρα. Από Γανόχωρα ώρα 13.15 θα πάρει μαθητές και από δημοτικό Κ. Αγιάννη για Τρίλοφο.
• ΠΡΟΣΟΧΗ στην επιστροφή θα πάει από Κεραμίδι Θα πάρει μαθητές ώρα 14.10 για Πρακτορείο
• Κατερίνη Έλαφος 14.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19
ΑΝΑΠΑΥΣΗ

 

20
• Κατερίνη Λόφο 6.45 μαθητές γυ-μνάσιο Κάτω Μηλιάς. .(ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ Ράχης ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κ. ΜΗΛΙΑΣ .
• Από Κάτω Μηλιά στο Ελατοχώρι πηγαίνοντας θα πάρει μαθητές από τη Βρύα για γυμνάσιο Ρητίνης, μετά Ελα-τοχώρι μαθητές για Ρητίνη επιβάτες και από Ρητίνη και Βρύα για Κα-τερίνη
• Κατερίνη 13.00 μπροστά από το Γυμνάσιο και Λύκειο Κάτω Μηλιάς μαθητές για Ράχη ΛΟΦΟ –Κατερίνη.
• Κατερίνη 14.30 Σεβαστή Κούκο τελευταία στάση Κούκου Παληόστανη Μ.Μηλιά Κούκο Σεβ. Κατερίνη.
21 51
• (ΣΥΝΟΔΟΣ)
• Κατερίνη 6.50 από Ν.Ο. Μακρύγι-αλο ( Από Μακρύγιαλο 7.10)
• ( ΘΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΑΠΟ 1η ΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ , ΟΠΩΣ ΠΑΜΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ) μέσα μαθητές για Αιγίνιο από Ν.Ε.Ο. Δ/ση Αγαθούπολης για Αιγίνιο. ( Στο Αιγίνιο από Περιφερειακή οδό Αιγινίου θα αφήσει μαθητές ΕΠΑΛ και θα γυρίσει στη στάση του γηπέδου Αιγινίου ) και μετά Λιβάδι
• από Λιβάδι 7.40 Παληάμπελα Μεγ. Γέφυρα για Δημοτικό σχολείο Αι-γινίου
• Από Αιγίνιο 13.15 από Δημοτικό σχολείο Αιγινίου μαθητές για Καταχά Αγαθ. Μεθώνη επιστροφή
• Αιγίνιο ώρα 13.50 από πλατεία Αιγινίου μαθητές Λυκείου και Γυμνασίου (ΠΡΟΣΟΧΗ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΗ ΓΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ) για Αγαθούπολη Μεθώνη Ελευθεροχωρι Μακρύγιαλο Σφενδάμη Αλώνια Κίτρος επιστροφή Κατερίνη.

22 31

ΑΝΑΠΑΥΣΗ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
23
• Κατερίνη 7.25 Τρίλοφος. Από Τρί-λοφο ώρα 7.40 θα πάρει μαθητές δημοτικού για δημοτικό Άνω Αγιάννη και δημοτικό Γανόχωρας. Επιστροφή Κατερίνη.
• Εφεδρικό 9.00-11.00
• Κατερίνη Κ. Μηλιά 13.00 και ώρα 13.20 από γυμνάσιο και Λύκειο Κάτω Μηλιάς μαθητές για Λόφο. ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΑΛΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ επιστροφή Κατερίνη.
• Κατερίνη Μουσικό σχολείο 14.55 θα πάρει μαθητές Μουσικού Σχολείου για ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ Λιτόχωρο Λεπτοκαρυά (μέσα στη Λεπτοκαρυά από τη στάση Αστυνομίας) Παντελεήμονα μετά Πλαταμώνα επιστροφή Κατερίνη

 

 

 

 

24
• Κατερίνη Άγ. Δημήτριος 6.05 μαθητές και επιβάτες από Άγ. Δημήτριο Φωτεινά για ΓΥΜΝΆΣΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ, (ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Από Δ/ση Κ. Μηλιάς θα πάρει επιβάτες και μαθητές από το Λεωφορείο 9 για Κατερίνη.)
• μετά ΜΕΣΑ στην Κάτω Μηλιά μαθητές και επιβάτες Κατερίνη ΓΗ-ΠΕΔΟ.
• Εφεδρικό 8.15-10.15
• Κατερίνη Αλεξάνδρεια 11.15
• Αλεξάνδρεια Κατερίνη 12.50 ΠΡΟ-ΣΟΧΗ από το Αιγίνιο θα φύγει το νωρίτερο στις 13.10 υποχρεωτικά
• Κατερίνη Κορινός 14.00

25 6
• Κατερίνη Λιτόχωρο 5.30
• Κατερίνη Θεσ/νίκη 6.30
• Θεσ/νίκη Κατερίνη 7.45 και ΤΕΙ Κατερίνης
• Κατερίνη Θεσ/νίκη 10.30
• Θεσ/νίκη Κατερίνη 11.45
• Κατερίνη ώρα 13.15 για 16ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης θα πάρει μαθητές Δημοτικού σχολείου για Λαγόραχη ΚΑΙ ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟΣ. επιστροφή Κατερίνη
• Το απόγευμα και για το 27
26
• Κατερίνη Λόφος-Ράχη 6.45 μαθη-τές και επιβάτες για Κατερίνη
• Στο Λόφο ΠΡΟΣΟΧΗ 1 Λεωφορείο ΛΟΦΟ
• Κατερίνη 8.20 από Πρακτορείο θα πάρει μαθητές για Ν. Κεραμίδι
• Κατερίνη 12.55 Κορινό. Από δη-μοτικό ΚΟΡΙΝΟΥ ώρα 13.15 θα πάρει μαθητές από παλιό και νέο δημοτικό και από Νηπιαγωγείο για Σεβαστή Κούκο μετά τελευταία στάση Κορινού και από όλες τις στάσεις του Κορινού θα πάρει επιβάτες και για Κατερίνη.Επιστροφή από Σεβαστή Κούκο Κατερίνη.
• Κατερίνη 14.30 μέσα Τρίλοφο με-τά Ρυάκια Κατερίνη

27 7
• ΣΥΝΟΔΟΣ
• Κατερίνη Ρυάκια 6.55 μετά από μέ-σα από Καστανιά μαθητές και ε-πιβάτες για Δημοτικό Κολινδρού και γυμνάσιο Κολινδρού.
• Στις 8.00 από Πρακτορείο Κολινδρού Παλιάμπελα Αιγίνιο Καταχά Μεθώνη Αγαθούπολη Θεσ/νίκη.
• Θεσ/νίκη Κατερίνη 9.45 Π.Ο.
• (από Αλεξάνδρεια Κατερίνη 10.30) Αιγίνιο Αγαθούπολη Μεθώνη Π. Ελευ-θεροχώρι μέσα Μακρύγιαλο Ν. Ο. Κα-τερίνη. ( ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΓΙΑ Δ/ΣΗ ΚΙΤΡΟΥΣ ή ΚΟΡΙΝΟΥ και από στάση Αστυνομία ΘΑ ΠΗ-ΓΑΙΝΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΟΔΟ )
• Κατερίνη Κορινός 13.00 θα περάσει πρώτα από στάσεις Άγιο Λάζαρο και στον κύκλο του Κορινού (εκκλησία) δεξιά θα πάρει μαθητές Δημοτικού από παλιό και Νέο Δημοτικό μαθητές για Τραπεζούντα και Κάτω Αγιάννη. Μετά Επιστροφή Κορινό. Από γυ-μνάσιο Κορινού ώρα 13.50 μαθητές για Ν. Τραπεζ Κ. Αγιάννη Κατερίνη.
• Κατερίνη Κίτρος Αλώνια Σφενδάμη 14.30 Δ/ση Αλωνίων Κίτρος Κατερ.

 

 


28 14
ΑΝΑΠΑΥΣΗ ______________________
29
Μερική Απασχόληση
Με εφεδρικό οδηγό
Εφεδρικό 5.15-7.00
Κατερίνη 7.00 Ν. Τραπεζούντα Κάτω Αγιάννη μαθητές για γυμνάσιο Κορινού, στάση μύλο. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΑΣΗ ΚΟΡΙΝΟΥ (Θα πάρει από όλες τις στάσεις Κορινού μαθητές για 1ο και 2ο ΕΠΑΛ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ) μαθητές – επιβάτες μαζί με του Κούκου για Κατερίνη ΓΗΠΕΔΟ (ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 2Ο ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΜΑΘΗΤΕΣ).
• Με κανονικό οδηγό
• Κατερίνη Αλεξάνδρεια 13.30
• Αλεξάνδρεια Κατερίνη 14.30
• (ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΓΙΑ Δ/ΣΗ ΚΙΤΡΟΥΣ ή ΚΟΡΙΝΟΥ και από στάση Αστυνομία ΘΑ ΠΗ-ΓΑΙΝΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΟΔΟ )
• Κατερίνη Αλεξάνδρεια 16.00
• Αλεξάνδρεια Κατερίνη 17.00
• (ΠΡΟΣΟΧΗ η Αλεξάνδρεια των 16.00 στην επιστροφή θα περνά από Δ/ση Κίτρους δεξιά μέσα στο Κίτρος και από τη στάση του κρεοπωλείου αριστερά από τον φούρνο και τα νεκροταφεία Κίτρους ( την άλλη έξοδο ) Κατερίνη).
• Κατερίνη Κίτρος Δ/ση Αλωνίων Σφενδάμη 18.30 τελευταία στάση μετά τελευταία στάση Αλωνίων πλατεία Παλαιόστανης πλατεία Κούκου Σεβαστή Κατερίνη.
30
• Κατερίνη Ελασσόνα 7.20 ( απο Μο-σχοχώρι ωρα 7.35 θα πάρει μαθητές για Γυμνάσιο Κ.Μηλιάς)
• Ελασσόνα Κατερίνη 8.55
• Κατερίνη Κ. Μηλιά 12.50 από Δη-μοτικό Κάτω μηλιάς 13.15 μαθητές για Κτήμα Ηρακλή και από Λύκειο και Γυμνάσιο Κ. Μηλιάς ώρα 13.25 θα πάρει μαθητές και όλους μαζί Κτήμα Ηρακλή και για ΜΕΣΑ Μοσχοχώρι. ΠΡΟΣΟΧΗ στην επιστροφή από Κεραμίδι Θα πάρει μαθητές ώρα 14.10 για Πρακτορείο Επιστροφή Κατερίνη.
• Κατερίνη 14.55 Μουσικό σχολείο για Κορινό Σεβαστή Κίτρος Αλώνια Σφενδάμη Μακρύγιαλος Αγαθούπολη Μεθώνη Καταχά Κολινδρό. Επιστροφή Κατερίνη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 22
● Κατερίνη 6.45 από Νέα Οδό Αιγίνιο. Από Δ/ση Αγαθούπολης από Αιγίνιο Λιβάδι (ΠΡΟΣΟΧΗ μετά το Λιβάδι θα πάρει και έναν μαθητή) Παλιά-μπελα, μαθητές και επιβάτες για ( Στο Αιγίνιο θα πάρει μαθητές και από το 66 χλμ. για Αιγίνιο Αιγίνιο ΠΡΟΣΟΧΗ στο γήπεδο του Αιγινίου θα δώσει τους επιβάτες για Κατερίνη στην Αλεξάνδρεια. ΜΕΤΑ ΑΠΟ Π. Ελευθεροχώρι ώρα 7:55 μαθητές δημοτικού για Μακρύγιαλο Μετά Σφενδάμη
θα περιμένει και ώρα 8.30 από Σφεν-δάμη επιστροφή Αλώνια τελευταία στάση Αλωνίων Κίτρος Κατερίνη.
Κατερίνη 13.10 Ν. Ο. Μακρύγιαλο (θα φορτώνει για Κολινδρό Καστανιά θα παίρνει επιβάτες και μαθητές και θα τους δίνει στο Αιγίνιο στο λεωφορείο της Θες/νίκης για Κολινδρό) ΑΠΟ Μακρύγιαλο θα πάρει μαθητές Δημ. Μακρυγιάλου για Ελευθεροχώρι μετά ώρα 13.50 από στάση Πλατείας Αιγινίου μαθητές για Καταχά, επιστροφή Αιγίνιο μαθητές από Αιγίνιο για Παλιάμπελα Λιβάδι Αιγίνιο Ν.Ο Κατερίνη
_________________________________
32 18
• Κατερίνη Καταλώνια 6.30 θα παίρνει μαθητές και επιβάτες από πλατεία Εξοχής και την επόμενη στάση.
• Κατερίνη ώρα 8.10 6ο Νηπιαγωγείο. Από 6ο Νηπιαγωγείο 8.20 θα πάρει αγκαζέ μαθητές για Άνω Μηλιά. Θα περιμένει και θα τους επιστρέψει.
• Εφεδρικό 13.40-14.30

33
• Κατερίνη 6.50 Κίτρος γυμνάσιο Α-λωνίων μαθητές Σφενδάμη ΠΛΑΤΕΊΑ. Από Σφενδάμη 7.20 ΜΑΘΗΤΈΣ
• για Αιγίνιο μετά Π. Ελευθεροχώρι μετά ΚΑΤΑΧΑ θα πάρει όλους τους μαθητές για Αιγίνιο. Στο Αιγίνιο από Δ/ση του περιφερειακού αριστερά θα αφήσει μαθητές στο ΕΠΑΛ και μετά στάση γήπεδο αριστερά στο Αιγίνιο.
• μετά Κολινδρό (ΣΥΝΟΔΟΣ) από Γυμνάσιο και Δημοτικό Κολινδρού ώρα 13.15 θα πάρει μαθητές για Κα-στανιά Ρυάκια επιστροφή Κατερίνη.
• Κατερίνη Λόφος Ράχη 14.30 από το τζαμί θα παίρνει όλους τους επιβάτες και για Λόφο και για Ράχη.
_______________________________
34 3

ΑΝΑΠΑΥΣΗ

_________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9 4
• Κατερίνη 6.40 Καρυές Μεσαία Μηλιά μαθητές και επιβ. Γυμνάσιο για Κάτω Μηλιάς και μαθητ. επιβ. για Κατερίνη. Τους μαθητές και επιβάτες για Κατερίνη θα τους αφήσει στη Δ/ση Κ. Μηλιάς να τους πάρει του Αγίου Δημητρίου. Μετά Κτήμα Ηρακλή ώρα 8.00 θα πάρει μαθητές για Δημοτικό Σχολείο Κ. Μηλιάς. Επιστροφή Κατερίνη.
• Κατερίνη Κορινός 10.00
• Κατερίνη Σεβαστή τελευταία στάση Κούκο 10.55 Αλώνια Κίτρος Κατερίνη
• Κατερίνη (ΣΥΝΟΔΟΣ) 12.40 Εξοχή μαθητές Δημοτικού σχολείου ώρα 13.15 για Έλαφο θα πάρει μαθητές από Έλαφο για Εξοχή μετά Καταλώνια Τόξο επιστροφή Κατερίνη.
• Κατερίνη Μεσ. Μηλιά Καρυές 14.30
57
• Κατερίνη ΚΟΥΚΟ Παληόστανη Μικρή Μηλιά 6.30 μαθητές και επι-βάτες και από Αλώνια και από Κί-τρος για Κατερίνη. Από τα ΑΛΩ-ΝΙΑ θα παίρνει και ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΩΝΙΩΝ ΚΑΙ τους μαθητές για Κατερίνη. ΠΡΟ-ΣΟΧΗ στο γυμνάσιο Αλωνίων θα συναντηθεί με το λεωφορείο της Σφενδάμης να πάρει ΟΛΟΥΣ τους μαθητές και επιβάτες για Κατερίνη.
• Κατερίνη 7.50 από Καταυλισμό ΡΟΜΑ θα πάρει μαθητές για 18ο – 9ο και 3ο Δημοτικό Σχολείο. Επιστοφή Πρακτορείο.
• Κατερίνη ΕΞΟΔΟΣ ΓΡΙΤΣΑΣ Α-ΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Κ. ΥΓΕΙΑΣ Λεπτοκαρυά Πλαταμώνα Ν. Πόρροι 10.30
• Ν. Πόρροι από γραμμές Πλαταμώνα Λεπτοκαρυά Κατερίνη
• Κατερίνη ώρα 13.00 για 9ο Δημοτικό. Θα πάρει μαθητές ΡΟΜΑ 13.15 και από 3ο και 18ο δημοτικό για Καταυλισμό Ρομά. Επιστροφή Πρακτορείο.
• Κατερίνη 13.40 για Γυμνάσιο Λε-πτοκαρυάς θα πάρει μαθητές ώρα 14.05 από γυμνάσιο και Λύκειο Λεπτοκαρυάς για Κάστρο Παραλία Παντελεήμονα Ν. Πόρρους. Επιστροφή Ν. Πόρρους
• Από Ν. Πόρρους ώρα 15.15 Πλαταμώνα Λεπτοκαρυά Κατερίνη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47
• Κατερίνη Θεσ/νίκη 5.15
• Θεσ/νίκη Κατερίνη 6.30
• Κατερίνη Θες/νίκη 7.30
• Θες/νίκη Κατερίνη 8.45
• Εφεδρικό 9.45-13.00
_________________________________
45
• ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΗΝΑ 9.30

41
• ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 9.45
________________________________
36
• Κατερίνη Θεσ/νίκη 13.00-16.00
• Θεσ/νίκη Κατερίνη 14.15-17.15
• Κατερίνη Λιτόχωρο 15.05-18.05
48
• Κατερίνη Θεσ/νίκη 5.40-9.00
• Θεσ/νίκη Κατερίνη 7.00-10.15
• Κατερίνη 7.55 Μετά μέσω Γρίτσας μόνο κατά την άνοδο Λιτόχωρο

43
• ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΗΝΑ 15.00

40
• ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 15.00


38
• Κατερίνη Λιτόχωρο 13.05
• Το δρομολόγιο 13.05 στην κάθοδο εφόσον έχει επιβάτες μέσω Γρίτσας.
• Κατερίνη Θεσ/νίκη 14.00-17.00
• Θεσ/νίκη Κατερίνη 15.15-18.15
• Κατερίνη Γρίτσα Λιτόχωρο 16.05
• Λιτόχωρο 16.30 από Γρίτσα Βαρικό ( μόνο αν έχει επιβάτες από Λιτόχωρο) Κατερίνη.
46 14 28
• Κατερίνη Θεσ/νίκη 7.00-10.00
• Θεσ/νίκη Κατερίνη 8.15-11.15
• Κατερίνη Λιτόχωρο 9.05-12.05
44
• ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΗΝΑ 24.00

42
• ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 22.00

37
• Κατερίνη Θεσ/νίκη 15.00-18.00
• Θεσ/νίκη Κατερίνη 16.15-19.15
• Κατερίνη Λιτόχωρο 17.05 -20.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΦΕΔΡΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

05.15 07.00 29
06.30 09.30 15
08.15 12.30 55
08.15 10.15 24
09.00 10.00 32
09.00 11.00 23
09.45 13.00 47
10.00 11.00 11
13.40 14.30 18
15.00 17.30 46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 26-7-2018

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 26 – 7 - 2018

 


6 46
• Κατερίνη Αλεξάνδρεια 7.05
• Αλεξάνδρεια Κατερίνη 8.05(Στην Αγία Βαρβάρα θα κάνει ανταπόκριση με το λεωφορείο του Κολιν-δρού-Θες/νίκης και θα πάρει εάν έχει επιβάτες του Καταχά και Κολινδρού για Κατερίνη)
• Κατερίνη 9.30 Μακρύγιαλο Με-θώνη Αγαθούπολη Αιγίνιο νέα οδό Θεσσαλονίκη.
• Θεσ/νίκη 13.00 Α-γαθούπολη Μεθώνη Καταχά Αιγίνιο Παληάμπελα Καστανιά Κολινδρό (θα Περιμένει στην Αγ.Βαρβάρα το Λεωφορείο των 13.00 από Κατερίνη θα πάρει επιβάτες). Από Κολινδρό ώρα 14.00 Παληάμπελα Αιγίνιο Αγα-θούπολη Μεθώνη Π. Ελεθεροχώρι ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΕΣΑ Μακρύγιαλο ΜΕΤΑ Ν.Ο. Κατερίνη

7

ΑΝΑΠΑΥΣΗ

8
ΑΝΑΠΑΥΣΗ

10 35
ΑΝΑΠΑΥΣΗ

 

11 57
ΑΝΑΠΑΥΣΗ

 

12
• Κατερίνη Λιτόχωρο 5.30
• Κατερίνη Σεβαστή Κούκος 7.00 Παληόστανη Μικρή Μη-λιά. Επιστροφή από Τελευ-ταία στάση Κούκου Σεβαστή Κατερίνη.
• Κατερίνη Θεσ/νίκη 8.30
• Θεσ/νίκη Κατερίνη 9.45
• Κατερίνη Κορινός 11.00-13.00

 

13

• Κατερίνη Μηλιάδι Μοσχοπόταμος 8.00
• Κατερίνη Σεβαστή Κούκος 10.55 τελευταία στάση Κού-κου Αλώνια Κίτρος Κατερί-νη.
• Κατερίνη Ελατοχώρι 12.45
• Κατερίνη 14.30 OXI μέσα από Τρίλοφο Ρυάκια


14 50

• Κατερίνη Θεσ/νίκη 12.30
• Θεσ/νίκη Κατερίνη 13.45
• Κατερίνη 14.40, Λεπτοκα-ρυά,Σκοτίνα Πλαταμώνα (ώρα 15.30) μετά Νέοι Πόρροι
• Από Πόρρους, επιστροφή από γραμμές Πλαταμώνος, Λεπτοκαρυά Κατερίνη.
• Κατερίνη Θες/νίκη 18.30
• Θες/νίκη Κατερίνη 19.45


15

• Κατερίνη Θεσ/νίκη 6.30 -10.30
• Θεσ/νίκη Κατερίνη 7.45-11.45
• Κατερίνη 12.40, Λεπτοκα-ρυά, Πλαταμώνα (ώρα 13.30) μετά Νέοι Πόρροι
Από Πόρρους, επιστροφή από γραμμές Πλαταμώνος, Λεπτοκαρυά Κατερίνη

16
• Κατερίνη Ελασσόνα 13.00
• Ελασσόνα Κατερίνη 15.30
• Κατερίνη Λεπτοκαρυά 18.00 Δ/ση Σκοτίνας δεξιά για Κάστρο.Από Παραλία Παντελεήμονα 18.45 για Λεπτοκαρυά. Από Πλάκα 19.00 Κατερίνη.

17 31

ΑΝΑΠΑΥΣΗ

 

18
• Κατερίνη Κορινός 14.00-16.00
• Κατερίνη Θεσ/νίκη 17.30
• Θεσ/νίκη Κατερίνη 18.45
• Κατερίνη Κορινός 21.30
19
ΑΝΑΠΑΥΣΗ

 


20 39

• Κατερίνη, από αερογέφυρα Βαρικού επιβάτες για Λεπτοκαρυά) Λεπτοκαρυά, Νέοι Πόρροι 6.15
• Από Πόρρους επιστροφή μέσα από Πλαταμώνα,μέσα από Σκοτίνα Λεπτοκαρυά Κατερίνη.
• Κατερίνη Λόφος Ράχη 8.20
• Εφεδρικό 9.30-11.30
• Κατερίνη Θεσ/νίκη 13.00
Θεσ/νίκη Κατερίνη 14.15

21 36
• Κατερίνη Θεσ/νίκη 13.30-16.30
• Θεσ/νίκη Κατερίνη 14.45-17.45
• Κατερίνη Ελατοχώρι 19.45
22
• Κατερίνη Θεσ/νίκη 15.30-20.30
• Θεσ/νίκη Κατερίνη 16.45-21.30
• Κατερίνη Κορινός 18.00
23

ΑΝΑΠΑΥΣΗ
24


ΤΟΠΙΚΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
• Κατερίνη Λιτόχωρο 14.05


25 27

• Κατερίνη Κίτρος Σφενδάμη 7.00 Σφενδάμη Αλώνια Τελευταία στάση Κίτρος Κατερίνη
• Κατερίνη Λιτόχωρο ΜΕΣΩ ΒΑΡΙΚΟΥ – ΓΡΙΤΣΑΣ 8.30
• ΤΟΠΙΚΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
• Λιτόχωρο Κατερίνη 14.30
____________________________
26 32
• Κατερίνη Ελατοχώρι 6.45
• Κατερίνη Κορινός 9.00
• Κατερίνη ώρα 13.00(από το πρακτορείο θα πάρει και επιβάτες για Καταχά Κολινδρό Καστανιά να τους δώσει στην Αγ.Βαρβάρα στο λεωφορείο του Κολινδρού) Μακρύγιαλο Π.Ελευθεροχώρι Μεθώνη Αγαθούπολη Αιγίνιο νέα οδό Θεσσαλονίκη.
• Θεσσαλονίκη Νέα Οδό 15.00 Αιγίνιο επιστροφή Αιγίνιο Μεθώνη Αγαθού-πολη Παλιό Ελευθεροχώρι Μακρύγιαλο(και αν έχει επιβάτες πλατεία Σφενδάμης γυμνάσιο Αλωνίων Δ/ση Κίτρους( Το λεωφορείο θα πηγαίνει στα παραπάνω χωριά ΜΟΝΟ αν έχει επιβάτες από ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) Κατερίνη)


27 25
• Κατερίνη ώρα 6.15 Δ/ση κίτρους από γυμνάσιο Αλωνίων δεξιά πλατεία Σφενδάμης Μακρύγιαλο Π.Ελευθεροχώρι Μεθώνη Α-γαθούπολη Αιγίνιο νέα οδό Θεσσαλονίκη.
• Θεσσαλονίκη Νέα Οδό 8.30 Αιγίνιο επιστροφή Αιγίνιο Μεθώνη Αγαθούπολη Παλιό Ελευθεροχώρι Μακρύγιαλο πλατεία Σφενδάμης γυμνά-σιο Αλωνίων Δ/ση Κίτρους ( Το λεωφορείο θα πηγαί-νει στα παραπάνω χωριά ΜΟΝΟ αν έχει επιβάτες από ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) Κατερίνη
• Κατερίνη Θεσ/νίκη 11.00
• Θεσ/νίκη Κατερίνη 12.15
• Κατερίνη Λιτόχωρο ΜΕΣΩ ΓΡΙΤΣΑΣ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Α-ΝΟΔΟ 13.05
• ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
28 33

ΑΝΑΠΑΥΣΗ

 

 

29
ΑΝΑΠΑΥΣΗ
______________

30

• Κατερίνη Αιγίνιο Παλιά-μπελα Κολινδρό Καστανιά 6.50
• Στις 8.00 από Κολινδρό Παλιάμπελα Αιγίνιο ΚΑΤΑΧΑ στην Αγ.Βαρβάρα θα κάνει ανταπόκριση με το λεωφορείο της Αλεξάνδρειας και θα δώσει όλους τους επιβάτες για Κατερίνη μετά Μεθώνη Αγαθούπολη Θες/νίκη.
• Θεσ/νίκη Κατερίνη 9.30 Π.Ο.(Από Αλεξάνδρεια 10.30)
Κατερίνη Σεβαστή Κούκος 14.00 Παληόστανη Μικρή Μη-λιά. Επιστροφή από Τελευ-ταία στάση Κούκου Σεβαστή Κατερίνη

 


31 17
• Εφεδρικό 16.00-19.35
• Κατερίνη, Λεπτοκαρυά, Νέοι Πόρροι 19.35
• Από Πόρρους ΑΜΕΣΩΣ επιστροφή Πλαταμώνα, Λεπτοκαρυά Κατερίνη. .
• Κατερίνη Θεσ/νίκη 21.45
• Θεσ/νίκη Κατερίνη 22.45•
32 26

ΑΝΑΠΑΥΣΗ


33 28

• Κατερίνη Κορινός 15.00
• Κατερίνη Ελασσόνα 16.00
• Ελασσόνα Κατερίνη 18.00
• Κατερίνη Κορινός 20.00


34

Εφεδρικό 6.00-7.45
• Κατερίνη 7.45, Λεπτοκα-ρυά, Πλαταμώνα (ώρα 8.30) μετά Νέοι Πόρροι
• Από Πόρρους, επιστροφή από γραμμές Πλαταμώνος, Λεπτοκαρυά Κατερίνη.
• Εφεδρικό 11.00-12.00
• Κατερίνη Θεσ/νίκη 12.00
• Θεσ/νίκη Κατερίνη 13.15
• Κατερίνη Μοσχοπόταμος
Μηλιάδι 14.00

 

 


35 10

• Κατερίνη Λόφο Ράχη 14.00
• Κατερίνη Κορινός 17.00
• Κατερίνη ώρα 18.00 Μα-κρύγιαλο Π.Ελευθεροχώρι Μεθώνη Αγαθούπολη Αιγίνιο νέα οδό Θεσσαλονίκη.
• Θεσ/νίκη 20.00 Αγαθούπολη Μεθώνη Καταχά Αιγίνιο Παλιάμπελα Κολινδρό. (Κάθε Παρασκευή μέχρι ΚΑΣΤΑΝΙΑ) Κολινδρό Παλιάμπελα Αιγίνιο Αγαθούπολη Ν.Ο. Κατερίνη


36 21

ΑΝΑΠΑΥΣΗ


39 20
ΑΝΑΠΑΥΣΗ

____________________________
50 14
ΑΝΑΠΑΥΣΗ

51
• Κατερίνη Μεσαία Μηλιά 6.30 επιστροφή από Τελευταία στάση Κάτω Μηλιάς Κατερίνη.
• Κατερίνη Κατερινόσκαλα 8.15. Από Κατερινόσκαλα Παρ. Κατερίνης Παρ. Κορινού Θες/νίκη 8.30-11.30
• Θες/νίκη Παρ. Κορινού Παρ. Κατερίνης Κατερινό-σκαλα 10.00-13.00

52

ΑΝΑΠΑΥΣΗ

53
• Κατερίνη Λιτόχωρο 6.45
• Κατερίνη Θεσ/νίκη 8.00-11.30
• Θεσ/νίκη Κατερίνη 9.15-12.45
• Κατερίνη Λιτόχωρο 10.05

 

 

 

 

 

 

 

 

54

 

 

 

 

 


ΑΝΑΠΑΥΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

Κατερίνη 6.15 Ν.Ο Αιγίνιο-
Κολινδρό
Κολινδρό 7.00 Παλιάμπελα Αιγίνιο Μεθώνη Αγαθούπολη Π. Ελευθερ. ΜΕΣΑ Μακρύγιαλο Ν.Ο. Κατερίνη
• Κατερίνη Ρυάκια 8.00 OXI μέσα από Τρίλοφο Κατερί-νη.
• Κατερίνη Κορινός 10.00
• Εφεδρικό 11.30 – 12.30
• Κατερίνη Κίτρος Αλώνια 14.00 Σφενδάμη Κίτρος Κατερίνη
56 1
ΑΝΑΠΑΥΣΗ


1 56
• Εφεδρικό 5.15-8.00
• Κατερίνη Κορινός 8.00
• Κατερίνη Θεσ/νίκη 9.30
• Θεσ/νίκη Κατερίνη 10.45
• Κατερίνη Λεπτοκαρυά Πλα-ταμώνας Νέοι Πόρροι 11.40
• Νέοι Πόρροι επιστροφή από γραμμές Πλαταμώνος Λεπτοκαρυά Κατερίνη

2

• Κατερίνη Θεσ/νίκη 14.30-19.45
• Θεσ/νίκη Κατερίνη 15.45-20.45
• Κατερίνη 16.40, Λεπτοκα-ρυά, Πλαταμώνα( ώρα 17.30) μετά Νέοι Πόρροι
• Από Πόρρους, επιστροφή από γραμμές Πλαταμώνος, Λεπτοκαρυά Κατερίνη.
Κατερίνη Λιτόχωρο 21.35


3
• Κατερίνη Ελασσόνα 7.20
• Ελασσόνα Κατερίνη 8.55
• Κατερίνη Κορινός 12.00
• Κατερίνη τελευταία Στάση Κάτω Μηλιάς 13.00 μετά Μεσαία Μη-λιά Κατερίνη
____________________________
4
• Κατερίνη Αλεξάνδρεια 14.30
• Αλεξάνδρεια Κατερίνη 15.30
• Κατερίνη Κίτρος Σφενδάμη 18.30 επιστροφή Αλώνια Κούκος Σεβαστή Κατερίνη
• Κατερίνη Αλεξάνδρεια 20.00
Αλεξάνδρεια Κατερίνη 21.00

____________________________
5
ΑΝΑΠΑΥΣΗ

 

 


____________________________

 

____________________________

 

9

• Κατερίνη Κορινός 7.00
• Κατερίνη Καταλώνια Έλαφος 8.00
• Κατερίνη Αλεξάνδρ. 11.15
• Αλεξάνδρ. Κατερίνη 12.30
• Κατερίνη Έλαφος Καταλώνια 14.00
57 11

• Κατερίνη Ελατοχώρι 14.30
• Κατερίνη 16.45 Κατερινό-σκαλα Παρ. Κατερίνης Παρ. Κορινού Θες/νίκη 17.00
• Θες/νίκη Παρ. Κορινού Παρ. Κατερίνης Κατερινόσκαλα 18.30
• Εφεδρικό 20.00-21.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


49

• Κατερίνη Θεσ/νίκη 5.15-7.30
• Θεσ/νίκη Κατερίνη 6.30-8.45
• Κατερίνη, Λεπτοκαρυά, Πλαταμώνα, Νέοι Πόρροι 9.40
• Από Πόρρους, επιστροφή από γραμμές Πλαταμώνος, Λεπτοκαρυά Κατερίνη. .
• Εφεδρικό 11.45-12.45

45
• ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΗΝΑ 9.30
41
• ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 9.45
37
• Κατερίνη Θεσ/νίκη 14.00-17.00
• Θεσ/νίκη Κατερίνη 15.15-18.15
• Κατερίνη Λιτόχωρο ΜΕΣΩ ΓΡΙΤΣΑΣ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ 16.05
• ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
• Κατερίνη Κορινός 19.00
48
• Κατερίνη Θεσ/νίκη 5.40-9.00
• Θεσ/νίκη Κατερίνη 7.00-10.15
• Κατερίνη Λιτόχωρο 7.55 μέσω Γρίτσας μόνο κατά την άνοδο

44
• ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΗΝΑ 15.00
42
• ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 15.00
40
• Κατερίνη Θεσ/νίκη 15.00-18.00
• Θεσ/νίκη Κατερίνη 16.15-19.15
• Κατερίνη Λιτόχωρο 17.05
• Κατερίνη Λιτόχωρο 20.05 ΜΕΣΩ ΓΡΙΤΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΟ

47
• Κατερίνη Θεσ/νίκη 7.00-10.00
• Θεσ/νίκη Κατερίνη 8.15-11.15
• Κατερίνη Λιτόχωρο 9.05
• Κατερίνη Λιτόχωρο 12.05

46 6
• ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΗΝΑ 24.00
43
• ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 22.00

 

 


38

• Κατερίνη Λιτόχωρο 15.05-18.05
• Κατερίνη Θεσ/νίκη 16.00-19.15
• Θεσ/νίκη Κατερίνη 17.15-20.15

 

 

ΕΦΕΔΡΙΚΑ ΛΕΩΦΟ-ΡΕΙΑ

06.00 07.45 34
09.30 11.30 39
11.00 12.00 34
11.30 12.30 55
11.45 12.45 49
16.00 19.35 36
20.00 21.30 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Τα δρομολό-για του Κορι-νού 19.00 – 20.00 και 21.30 μόνο για σήμερα Πέμπτη 26-7-2018 θα πηγαίνουν από Γυμνάσιο Κορι-νού δεξιά στον κύκλο μετά α-ριστερά παρα-λία Κορινού και επιστροφή από τον ίδιο δρόμο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ 4/1/2018

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 4 / 1 /2018
22

ΑΝΑΠΑΥΣΗ
_______________________
23
ΑΝΑΠΑΥΣΗ


24 27
• Κατερίνη Λεπτοκαρυά Νέοι Πόρ-ροι 6.45
• Νέοι Πόρροι μέσα Πλαταμώνα μέσα από Λεπτοκαρυά μέσα από Σκοτίνα Κατερίνη
• Εφεδρικό 8.45-10.30
• Κατερίνη Θεσ/νίκη 10.30
• Θεσ/νίκη Κατερίνη 11.45
• Κατερίνη Λιτόχωρο 13.05
25 28

• Κατερίνη Κορινός 7.00-8.00-9.00
• Κατερίνη Αλεξάνδρεια 11.15
• Αλεξάνδρεια Κατερίνη 12.50
• Κατερίνη Μηλιάδι Μοσχοπόταμος 14.30

26 21
ΑΝΑΠΑΥΣΗ

27 24
ΑΝΑΠΑΥΣΗ


28 25
ΑΝΑΠΑΥΣΗ

_________________________________
29

ΑΝΑΠΑΥΣΗ
_________________________________
30
ΑΝΑΠΑΥΣΗ

 

31 32
• Κατερίνη Ελασσόνα 13.00
• Ελασσόνα Κατερίνη 15.30
• Κατερίνη Κορινός 18.00

32 31
ΑΝΑΠΑΥΣΗ
33
• Κατερίνη 14.30 εφόσον έχει επι-βάτες μέσω Γρίτσας μετά Λεπτοκα-ρυά Σκοτίνα Πλαταμώνα Ν. Πόρροι επιστροφή Ν. Πόρροι ΓΡΑΜΜΈς Πλαταμώνα Λεπτοκαρυά Κατερίνη
• Εφεδρικό 16.30-18.30
• Κατερίνη ΜΕΣΩ ΓΡΙΤΣΑΣ ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ Λε-πτοκαρυά Σκοτίνα Πλαταμώνα Ν. Πόρροι 19.00
• Ν. Πόρροι γραμμές Πλαταμώνα Λεπτοκαρυά ΜΕΣΩ ΓΡΙΤΣΑΣ – ΒΑΡΙΚΟ Κατερίνη
• Εφεδρικό 20.30-22.00


34

 

• Κατερίνη Μοσχοπόταμος Μηλιάδι 8.00
• Κατερίνη 9.30 Μακρύγιαλο Μεθώνη Αγαθούπολη Αιγίνιο 66 ΧΛΜ από νέα οδό Θεσσαλονίκη
• Θεσσαλονίκη 13.00 Αγαθούπολη Μεθώνη Καταχά Αιγίνιο Παληά-μπελα Κολινδρό από πλατεία Αι-γινίου θα πάρει τους επιβάτες που θα φέρει το Λεωφορείο των 12.30 από Κατερίνη και θα πάρει επιβά-τες για Κολινδρό ( Καστανιά και Λιβάδι θα πάει αν έχει επιβάτες) Αιγίνιο Αγαθούπολη Ν.Ο. Κατε-ρίνη

35 37
ΑΝΑΠΑΥΣΗ

36
ΑΝΑΠΑΥΣΗ

 

37 35

• Κατερίνη Μεσαία Μηλιά 6.40 επι-στροφή τελευταία στάση Κάτω Μηλιάς Κατερίνη
• Κατερίνη Καταλώνια Έλαφος 8.00
• Εφεδρικό 9.30-12.30
• Κατερίνη Αλεξάνδρεια 13.30
• Αλεξάνδρεια Κατερίνη 14.30


38
• Κατερίνη Αλεξάνδρεια 7.05
• Αλεξάνδρεια Κατερίνη 8.05 Στην Αγαθούπολη θα πάρει τους επιβά-τες του Κολινδρού και Καταχά για Κατερίνη
• Κατερίνη Λεπτοκαρυά Πλατα-μώνα Ν. Πόρροι 10.30
• Ν. Πόρροι από γραμμές Πλαταμώ-να Λεπτοκαρυά Κατερίνη
• Κατερίνη τελευταία στάση Κάτω Μηλιάς 13.00 Μεσαία Μηλιά Κατε-ρίνη

39
• Κατερίνη Έλαφο Καταλώνια 14.30
• Εφεδρικό 16.30-17.30
• Κατερίνη Κίτρος Δ/ση Αλωνίων Σφενδάμη 18.30 τελευταία στάση μετά τελευταία στάση Αλωνίων Πα-λαιόστανη Μ. Μηλιά πλατεία Κού-κου Σεβαστή Κατερίνη.
• Κατερίνη Κορινός 20.00-21.30

40 41

ΑΝΑΠΑΥΣΗ

 

 

 

 

 


41 40

 

• Κατερίνη ώρα 6.15 Δ/ση Κίτρους από γυμνάσιο Αλωνίων δεξιά πλατεία Σφενδάμης Μακρύγιαλο Π. Ελευθερο-χώρι Μεθώνη Αγαθούπολη Αιγίνιο 66 ΧΛΜ από νέα οδό Θεσσαλονίκη.
• Θεσσαλονίκη νέα οδό 8.30 Αιγίνιο 66 Χλμ επιστροφή Αιγίνιο Μεθώνη Α-γαθούπολη Π. Ελευθεροχώρι Μακρύγιαλο από πλατεία Σφενδάμης Γυμνάσιο Αλωνίων Δ/ση Κίτρους ( Το λεωφορείο θα πηγαίνει στα παραπάνω χωριά ΜΟΝΟ αν έχει επιβάτες από ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) Κατερίνη
• Κατερίνη Σεβαστή τελευταία στάση Κούκο 10.55 Αλώνια Κίτρος Κατερίνη
• Κατερίνη Θεσ/νίκη 12.30
• Θεσ/νίκη Κατερίνη 13.45


42

• Κατερίνη Σεβαστή Κούκο 7.00 Πα-ληόστανη Μικρή Μηλιά επιστροφή από τελευταία στάση Κούκου Σεβαστή Κατερίνη
• Κατερίνη Ρυάκια 8.15
• Ρυάκια μέσα στον Τρίλοφο Κατε-ρίνη
• Κατερίνη Σεβαστή Κούκο 13.00
• Μετά Παληόστανη Μικρή Μηλιά ε-πιστροφή από τελευταία στάση Κούκου Σεβαστή Κατερίνη
• Κατερίνη Τρίλοφος Ρυάκια 14.30
_________________________________
43
ΑΝΑΠΑΥΣΗ

44

• Εφεδρικό 16.00-17.30
• Kατερίνη Θεσ/νίκη 17.30-21.30
• Θεσ/νίκη Κατερίνη 18.45-22.30


45
• Kατερίνη Θεσ/νίκη 13.30-18.30
• Θεσ/νίκη Κατερίνη 14.45-19.45
• Εφεδρικό 15.45-18.30

46 47

• Κατερίνη Λόφο Ράχη 14.00
• Κατερίνη Ελασσόνα 15.30
• Ελασσόνα Κατερίνη 17.30
• Κατερίνη Ελατοχώρι 19.45
______________________________
47 46

ΑΝΑΠΑΥΣΗ
______________________________

48


• Κατερίνη Ελατοχώρι 7.10
• Κατερίνη Θεσ/νίκη 9.30-12.00
• Θεσ/νίκη Κατερίνη 10.45-13.15
• Κατερίνη Λιτόχωρο 14.05

 

 


49


Κατερίνη Ελατοχώρι 14.30
• Κατερίνη Θεσ/νίκη 16.30-20.30
• Θεσ/νίκη Κατερίνη 17.45-21.30


50
ΑΝΑΠΑΥΣΗ

 


51 53
ΑΝΑΠΑΥΣΗ

_______________________________
52 55

ΑΝΑΠΑΥΣΗ

53 51

• Κατερίνη 6.40 Αιγίνιο Λιβάδι Αι-γινίου Κολινδρό Καστανιά Κολιν-δρό
• Από Κολινδρό 8.00 θα πάρει επι-βάτες και για Κατερίνη Παλιάμπελα Αιγίνιο Καταχά Μεθώνη Αγαθούπο-λη Θες/νίκη. ( Τους επιβάτες ΓΙΑ Κατερίνη θα τους αφήσει στην Αγα-θούπολη και θα τους πάρει των 8.05 της Αλεξάνδρειας Κατερίνης)
• Θεσ/νίκη Κατερίνη 9.30 Π.Ο (α-πό Αλεξάνδρεια 10.30 )
• Κατερίνη Ελατοχώρι 12.45
54
• Κατερίνη Λιτόχωρο 6.45
• Κατερίνη Θεσ/νίκη 8.00-11.00
• Θεσ/νίκη Κατερίνη 9.15-12.15
• Κατερίνη Λιτόχωρο 10.05


55 52
• Κατερίνη Θεσ/νίκη 7.00-10.00
• Θεσ/νίκη Κατερίνη 8.15-11.15
• Κατερίνη Λιτόχωρο 9.05-12.05

56
• Κατερίνη Θεσ/νίκη 14.30-19.45
• Θεσ/νίκη Κατερίνη 15.45-20.45
• Εφεδρικό 18.45-19.45
• Κατερίνη Λιτόχωρο 21.35
1
• Κατερίνη Κίτρος Αλώνια 14.30 Α-λώνια Σφενδάμη Κίτρος Κατερίνη
• Κατερίνη Κορινός 17.00
• Κατερίνη ώρα 18.00 Μακρύγιαλο Π. Ελευθεροχώρι Μεθώνη Αγαθούπολη Αιγίνιο 66 ΧΛΜ από νέα οδό Θεσσαλονίκη.
• Θεσ/νίκη 20.00 Αγαθούπολη Μεθώ-νη Καταχά Αιγίνιο Παλιάμπελα Κο-λινδρό. (ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ μέχρι ΚΑΣΤΑΝΙΑ). Κολινδρό Παλιάμπελα Αιγίν. Αγαθούπ. Ν.Ο. Κατερ.

 

 

 


2 14
ΑΝΑΠΑΥΣΗ
_______________________
7 18
ΑΝΑΠΑΥΣΗ


16

Κατερίνη Ελασσόνα 7.20
• Ελασσόνα Κατερίνη 8.55
• Κατερίνη Λεπτοκαρυά Πλαταμώνα Νέοι Πόρροι 13.00
• Νέοι Πόρροι από γραμμές Πλαταμώνος Λεπτοκαρυά Κατερίνη


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
18 7

Εφεδρικό 14.00-15.30
Κατερίνη Θες/νίκη 15.30-19.15
Θες/νίκη Κατερίνη 16.45-20.15
Εφεδρικό 17.45-19.15
19 20
ΑΝΑΠΑΥΣΗ

_________________________________

20 19
Εφεδρικό 6.00-8.30
Κατερίνη Θες/νίκη 8.30
Θες/νίκη Κατερίνη 9.45
• Εφεδρικό 11.00-14.00

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
21 26

• Εφεδρικό 5.15-7.10
• Κατερίνη Κίτρος Σφενδάμη 7.10
• Σφενδάμη Αλώνια τελευταία στά-ση Κίτρος Κατερίνη
• Κατερίνη Λόφο Ράχη 8.20
• Κατερίνη Κορινός 10.00- 12.00-13.00

_________________________________
57
• Κατερίνη Λεπτοκαρυά γραμμές Πλαταμώνος Ν. Πόρροι 7.50
• Από Πόρρους 8.30 Πλαταμώνα, μέσα Λεπτοκαρυά ΜΕΣΩ ΓΡΙ-ΤΣΑΣ – ΒΑΡΙΚΟ Κατερίνη
• Κατερίνη ώρα 12.30 (από το πρακτορείο θα πάρει και επιβ.για Κολινδρό Καστανιά Λιβάδι θα τους αφήσει στην πλατεία Αιγινί-ου να τους πάρει το λεωφορείο του Κολινδρού που έρχεται από Θες/νίκη) Μακρύγιαλο Π. Ελευ-θεροχώρι Μεθώνη Αγαθούπολη Αιγίνιο 66 ΧΛΜ από νέα οδό Θεσ-σαλονίκη
• Θεσσαλονίκη νέα οδό 15.00 Αιγίνιο 66 Χλμ επιστροφή Αιγίνιο Μεθώνη Αγαθούπολη Π. Ελευθεροχώρι Μα-κρύγιαλο από πλατεία Σφενδάμης Γυμνάσιο Αλωνίων Δ/ση Κίτρους ( Το λεωφορείο θα πηγαίνει στα πα-ραπάνω χωριά ΜΟΝΟ αν έχει επιβάτες από ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) Κατερίνη

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9
Κατερίνη Κορινός 14.00-15.00
Κατερίνη Αλεξάνδρεια 16.00-20.00
Αλεξάνδρεια Κατερίνη 17.00-21.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


17

Κατερίνη Θεσ/νίκη 5.15
Θεσ/νίκη Κατερίνη 6.30
Κατερίνη Θες/νίκη 7.30
Θες/νίκη Κατερίνη 8.45
Εφεδρικό 9.45-13.00
_________________________________
13
ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΗΝΑ 9.30

8
• ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 9.45
________________________________
3

• Κατερίνη Θεσ/νίκη 13.00-16.00
• Θεσ/νίκη Κατερίνη 14.15-17.15
• Κατερίνη Λιτόχωρο 15.05
• Κατερίνη Γρίτσα Λιτόχωρο 18.05
• Λιτόχωρο 18.30 Γρίτσα Βαρικό ( μόνο αν έχει επιβάτες από Λιτόχω-ρο) Κατερίνη.

15
• Κατερίνη Θεσ/νίκη 5.40-9.00
• Θεσ/νίκη Κατερίνη 7.00-10.15
• Κατερίνη 7.55 Μετά μέσω Γρίτσας μόνο κατά την άνοδο Λιτόχωρο

11
• ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΗΝΑ 15.00

10
ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 15.00

4
Κατερίνη Θεσ/νίκη 14.00-17.00
Θεσ/νίκη Κατερίνη 15.15-18.15
• Κατερίνη Λιτόχωρο 16.05
• Εφεδρικό 20.30-22.30

14 2

• Κατερίνη Λιτόχωρο 5.30
• Κατερίνη Θεσ/νίκη 6.30-11.30
• Θεσ/νίκη Κατερίνη 7.45-12.45
• Εφεδρικό 8.45-10.00

12
ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΗΝΑ 24.00

6
ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 22.00

5

• Κατερίνη Θεσ/νίκη 15.00-18.00
• Θεσ/νίκη Κατερίνη 16.15-19.15
• Κατερίνη Λιτόχωρο 17.05-20.05
_______________________
_________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΦΕΔΡΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

05.15 07.10 26
06.00 08.30 19
08.45 10.30 27
08.45 10.00 2
09.30 12.30 35
09.45 13.00 17
11.00 14.00 19
14.00 15.30 7
15.45 18.30 45
16.00 17.30 44
16.30 18.30 33
16.30 17.30 39
17.45 19.15 7
18.45 19.45 56
20.00 21.30 39
20.30 22.00 33
20.30 22.30 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 25 – 12 - 2017
1
ΑΝΑΠΑΥΣΗ
2
ΑΝΑΠΑΥΣΗ

ΑΝΑΠΑΥΣΗ
4
ΑΝΑΠΑΥΣΗ
5
ΑΝΑΠΑΥΣΗ
6
ΑΝΑΠΑΥΣΗ
7
ΑΝΑΠΑΥΣΗ

8
ΑΝΑΠΑΥΣΗ
9
ΑΝΑΠΑΥΣΗ
10
ΑΝΑΠΑΥΣΗ
11
ΑΝΑΠΑΥΣΗ
12
ΑΝΑΠΑΥΣΗ
13
ΑΝΑΠΑΥΣΗ
14
ΑΝΑΠΑΥΣΗ
15
ΑΝΑΠΑΥΣΗ
16
ΑΝΑΠΑΥΣΗ
17
ΑΝΑΠΑΥΣΗ
18
ΑΝΑΠΑΥΣΗ
19
ΑΝΑΠΑΥΣΗ
20
ΑΝΑΠΑΥΣΗ
21
ΑΝΑΠΑΥΣΗ
22
ΑΝΑΠΑΥΣΗ
23
ΑΝΑΠΑΥΣΗ
24
ΑΝΑΠΑΥΣΗ
25
Κατ. Θεσ/νίκη 14.00-17.00
Θεσ/νίκη Κατ 15.15-18.15
Εφεδρικό 19.15-22.00
26
ΑΝΑΠΑΥΣΗ
27
ΑΝΑΠΑΥΣΗ
28
ΑΝΑΠΑΥΣΗ
29
ΑΝΑΠΑΥΣΗ
30
ΑΝΑΠΑΥΣΗ
31
ΘΑ ΚΑΘΙΣΕΙ
32
ΘΑ ΚΑΘΙΣΕΙ
33
Κατερίνη Αθήνα 17.00
34
ΑΝΑΠΑΥΣΗ
35
ΑΝΑΠΑΥΣΗ
36
ΑΝΑΠΑΥΣΗ
37
ΑΝΑΠΑΥΣΗ
38
ΑΝΑΠΑΥΣΗ
39
ΑΝΑΠΑΥΣΗ

40
Κατ. Θεσ/νίκη 15.00-20.00
Θεσ/νίκη Κατ 16.15-21.15
Εφεδρικό 17.15 - 20.00
41
Εφεδρικό 7.00-9.00
Κατ. Θεσ/νίκη 9.00-12.00
Θεσ/νίκη Κατ. 10.15-13.15
42
ΑΝΑΠΑΥΣΗ
43
ΑΝΑΠΑΥΣΗ
44
Κατ. Θεσ/νίκη 13.00-18.00
Θεσ/νίκη Κατ 14.15-19.15
Εφεδρικό 15.15-18.00
45
ΑΝΑΠΑΥΣΗ
46
Εφεδρικό 14.00-16.00
Κατ. Θεσ/νίκη 16.00-19.00
Θεσ/νίκη Κατ 17.15-20.15
47
ΑΝΑΠΑΥΣΗ
48
ΑΝΑΠΑΥΣΗ
49
ΑΝΑΠΑΥΣΗ
50
ΑΝΑΠΑΥΣΗ
51
ΑΝΑΠΑΥΣΗ
52
ΑΝΑΠΑΥΣΗ
53
Εφεδρικό 8.00-10.00
Κατ. Θεσ/νίκη 10.00
Θεσ/νίκη Κατ 11.15
Εφεδρικό 12.15-15.30
54
ΑΝΑΠΑΥΣΗ
55
Κατ. Θεσ/νίκη 8.00-11.00
Θεσ/νίκη Κατ 9.15-12.15
Εφεδρικό 13.15-15.40
56
ΑΝΑΠΑΥΣΗ
57
ΑΝΑΠΑΥΣΗ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όλοι οι υπάλληλοι του ΚΤΕΛ δεν θα ερ-γαστούν εκτός από τους δυο εκδότες στην Κατερίνη και τη Θεσ/νίκη
ΕΦΕΔΡΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

7:00 - 9:00 41
8:00 -10:00 53
12:15 - 15:30 53
13:15 - 15:40 55
14:00 - 16:00 46
15.15 -18.00 44
17:15 - 20:00 40
19:15 - 22:00 25

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
8:00 55
9:00 41
10:00 53
11:00 55
12:00 41
13:00 44
14:00 25
15:00 40
16:00 46
17:00 25
18:00 44
19:00 46
20:00 40


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1-12-2017

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Προς : Τους οδηγούς του ΚΤΕΛ.

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΤΩΝ

ΙΧ ΑΥΤΟΚΙΗΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ

ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ.


Εκ της Διοικήσεως
Ο Πρόεδρος


Καραβέργος Κυριάκος
 

Περισσότερα Άρθρα...

 online tickets KTEL PIERIAS

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Νομού Πιερίας